Text this: Milton S. Eisenhower, educational statesman