Email Record: Asmatikē akolouthia kai vios meta tinōn thaumatōn tēs agias endoxou mepalomartypos Xenias tēs thaumatourgou ek kalamōn tēs Messēnias en ois prosetethē kai ho paraklētikos kanōn autēs pros chrēsin tōn iereōn kai pantos eusevous Christianou


You may specify multiple recipients separated by commas. At most 3 recipients are allowed.